Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП1 за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“

Дата: 2022-10-24 11:05:00

Описание:

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП1 /ДОС/ за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“


Документи
43432022241110_протокол1 ДОС адаптация.pdf
43522022241110_протокол2 ДОС адаптация.pdf
44082022241110_доклад ДОС адаптация.pdf
44162022241110_решение ДОС адаптация.pdf

<-- Обратно към поръчката