Филтрирай по:

Тип на поръчката:



СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ"

Дата: 2022-10-13 14:20:00

Описание:

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ"


Документи
02132022131510_протокол1 НСН детска градина.pdf
02222022131510_протокол2 НСН детска градина.pdf
02342022131510_доклад НСН детска градина.pdf
02452022131510_решение НСН детска градина.pdf

<-- Обратно към поръчката