Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

Дата: 2022-09-27 16:10:00

Описание:

Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение на комисия назначена със Заповед №А-2149/27.09.2022г. по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”


Документи
49552022271609_Протокол1 рекултивация.pdf
50082022271609_Протокол2 рекултивация.pdf
50222022271609_Доклад рекултивация.pdf
50372022271609_Решение рекултивация.pdf

<-- Обратно към поръчката