Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД

Дата: 2022-08-25 15:30:00

Описание:

Протокол №2, Доклад и Решение от работата на комисия назначена със Заповед №А-1803/09.08.2022г. по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД


Документи
10392022251608_протокол2 НСН спортна зала.pdf
11062022251608_доклад НСН спортна зала.pdf
11192022251608_решение НСН спортна зала.pdf

<-- Обратно към поръчката