Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

Дата: 2022-08-19 15:25:00

Описание:

Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”


Документи
03082022191608_Покана.pdf
03162022191608_Декларация - конфиденциалност.docx
03222022191608_Договор-проект -надзор.docx
03322022191608_Списък.docx
03402022191608_Техническо.docx
03522022191608_Ценово.docx

<-- Обратно към поръчката