Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол №1 по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД

Дата: 2022-08-15 11:10:00

Описание:

Протокол №1 от работата на комисия назначена със Заповед №А-1803/09.08.2022г. по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД


Документи
55442022151108_протокол1 спортна зала.pdf

<-- Обратно към поръчката