Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД

Дата: 2022-07-28 16:45:00

Описание:

Покана с Изх. №14-00-3844/28.07.2022г. за представяне на оферта по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД


Документи
22372022281707_НСН Спортна зала.rar

<-- Обратно към поръчката