Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол2, Доклад и Решение за НСН за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград

Дата: 2022-06-30 11:25:00

Описание:

Протокол2, Доклад и Решение  от работа на комисия, назначена със Заповед №А-1303/14.06.2022г. за НСН за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград


Документи
58522022301106_протокол2 карааланово.pdf
59062022301106_доклад карааланово.pdf
59152022301106_решение карааланово.pdf

<-- Обратно към поръчката