Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.“ДРУЖБА“, ГР. АСЕНОВГРАД“.

Дата: 2022-03-29 12:10:00

Описание:

Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.“ДРУЖБА“, ГР. АСЕНОВГРАД“.


Документи
42352022071206_НСН подп.стена Дружба.rar

<-- Обратно към поръчката