Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Протокол2, доклад и решение по ОП2 НСН за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград

Дата: 2022-05-17 09:35:00

Описание:

Протокол2, доклад и решение по ОП2 НСН за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград


Документи
04342022171005_протокол2 НСН подп. стена Дружба.pdf
04412022171005_доклад НСН подп. стена Дружба.pdf
04492022171005_решение НСН подп. стена Дружба.pdf

<-- Обратно към поръчката