Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Решение, доклад и протоколи от работата на комисията за ДОС за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г.

Дата: 2021-11-29 16:00:00

Описание:

Решение, доклад и протоколи от работата на комисията НАЗНАЧЕНА със Заповед №А2314/12.11.2021г. за ДОС за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор  на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г.


Документи
31302021291611_решение ДОС детска градина.pdf
31442021291611_доклад ДОС детска градина.pdf
31532021291611_протокол1 ДОС детска градина.pdf
32012021291611_протокол2 ДОС детска градина.pdf

<-- Обратно към поръчката