Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

съобщение за отваряне на цени по ОП1 за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 до 6г.", гр. Асеновград

Дата: 2021-11-23 11:25:00

Описание:

Съобщение за отваряне на цени по ОП1 за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 до 6г.", гр. Асеновград


Документи
53082021231111_съобщение цени.pdf

<-- Обратно към поръчката