Филтрирай по:

Тип на поръчката:



СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

съобщение за отваряне на цени

Дата: 2021-05-19 14:05:00

Описание:

 Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“


Документи
20322021191405_Съобщение за отваряне на цени - А.Кънчев.pdf

<-- Обратно към поръчката