Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Покана за представяне на оферта по Обособена позиция №2 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“

Дата: 2020-11-06 11:15:00

Описание:

Покана за Обособена позиция №2 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД  – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“


Документи
18152020061111_НСН Ст. Джансъзов.pdf

<-- Обратно към поръчката