Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“

Дата: 2020-11-06 11:10:00

Описание:

Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД  – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“


Документи
14062020061111_ДОС Ст. Джансъзов.pdf

<-- Обратно към поръчката