Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“

Дата: 2020-11-05 15:05:00

Описание:

Съобщение за отваряне на ценови предложения за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“


Документи
16272020051511_отваряне цени Адм.сграда ДВ.pdf

<-- Обратно към поръчката