Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

съобщение за отваряне на цени по ОП2 за обект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище "Родолюбие", гр. Асеновград

Дата: 2021-08-23 15:25:00

Описание:

Съобщение за отваряне на цени по ОП2 за обект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище "Родолюбие", гр. Асеновград


Документи
49392021231508_съобщение цени НСН Читалище.pdf

<-- Обратно към поръчката