Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини обслужващи РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /РЦОТБО/, включително доставка на резервни части и консумативи по четири обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-11 15:52:32
№ 20200610ejor2105067

Описание:

Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Компактор Bomag ВС 571 RB, включително доставка на резервни части и консумативи“

Обособена позиция №2 "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Челен товарач Hyundai HL 770-7, включително доставка на резервни части и консумативи“

Обособена позиция №3 "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Челен товарач Manitou MT7 32 E-E3 , включително доставка на резервни части и консумативи“

Обособена позиция №4 "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на  Булдозер  Shantui SD16-3, включително доставка на резервни части и консумативи“

Предметът на настоящата процедура включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на   машини,   също така и доставка и монтаж на резервни части и консумативи. Извършването на техническо обслужване и ремонт на машините,  обслужващи РЦОТБО включва сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка техника – ремонти, диагностика и др.

 Доставените и монтирани резервни части и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка техника и да отговарят на изискванията за качество в Република България. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им, но не по – малко от 12 месеца и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка. 


Документи
57092020111506_машини депо.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2020-08-19 13:10:00
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" 2020-08-31 16:30:00
протокол №2 2020-09-17 15:25:00
Протокол №3 2020-09-17 15:30:00
Решение за класиране 2020-09-17 15:30:00
договор ОП1 2021-01-14 14:40:00
договор ОП2 2021-01-14 14:40:00
договор ОП3 2021-01-14 14:40:00
договор ОП4 2021-01-14 14:40:00
Обявление за възложена поръчка ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4 2021-01-14 14:45:00
Обявление за приключен договор ОП1 2022-01-31 16:20:00
Обявление за приключен договор ОП2 2022-01-31 16:20:00
Обявление за приключен договор ОП4 2022-01-31 16:25:00
Обявление за приключен договор ОП3 2022-01-31 16:25:00

<-- Обратно към поръчки