Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-11 16:18:52
№ 20200610SahM2116149

Описание:

В обхвата на настоящата обществена поръчката е предвидено изпълнението на строително-монтажни работи за благоустрояване и обновяване на централна зона и площад „Акад. Николай Хайтов” в гр. Асеновград. Обектът е част от ИПГВР на гр. Асеновград и попада в Зона на въздействие на публични функции с висока обществена значимост. Проектът предлага и решение за укрепване на конструкцията на II-ро площадно ниво на площада.

Подробна информация за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържа в техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата.Документи
16442020111606_Благоустрояване център - документация.rar
23242020111606_Част Архитектура.rar
23272020111606_Част Видеонаблюдение.rar
23402020111606_Част ВиК.rar
24022020111606_Част Геодезия.rar
24292020111606_Част Електро.rar
24442020111606_Част Конструктивна.rar
25002020111606_Част Паркоустройство и благоустройство.rar
25152020111606_Част ПБ.rar
25322020111606_Част ПБЗ.rar
25532020111606_Част ПУСО.rar
26052020111606_Част Пътна.rar
26132020111606_Част СОИ.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-06-24 16:50:00
съобщение за отваряне на цени 2020-07-07 14:00:00
Протокол №1 2020-07-13 16:20:00
Протокол №2 2020-07-13 16:20:00
Решение за класиране 2020-07-13 16:20:00
договор 2020-09-03 14:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-03 14:50:00
Допълнително споразумение 2022-12-22 15:40:00
обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение 2023-01-18 16:25:00

<-- Обратно към поръчки