Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-04 15:56:47
№ 20200602Cvox2047960

Описание:

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД, включваща следните обекти:

Обект 1: Водопровод, канализация и баластриране на ул. „Матей Преображенски“, гр. Асеновград.

 Обект 2: Водопровод, канализация и баластриране на 2 улици без име, преки на ул."Матей Преображенски", гр.Асеновград

Обект 3:  Ул."Младежка" и връзката и с ул."Искра"

Целта на строежа е да се изпълни водопровод и канализация по изготвен одобрен инвестиционен проект на улица „Матей Преображенски“ и две нейни преки, както и да се положи основа на уличната мрежа в квартала. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, изграждане на водопровод и канализация, пожарни хидранти, ревизионни шахти.


Документи
02292020041606_Баделема.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" 2020-08-18 10:30:00
протокол №1 2020-09-02 14:30:00
протокол №2 2020-09-02 14:50:00
Решение 2020-09-02 14:50:00
договор 2020-10-27 09:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-27 11:05:00
Обявление за приключен договор 2021-12-02 15:45:00

<-- Обратно към поръчки