Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Външна техническа помощ при изпълнението на проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновград“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-04-30 12:19:51
№ 20200430GzOI1981452

Описание:

„Външна техническа помощ при изпълнението на проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновград“


Документи
24442020301204_Техническа помощ -компостираща.rar

ПубликацияДата
протокол №1 2020-06-23 15:15:00
Съобщение за отваряне на цени 2020-07-20 10:25:00
протокол №2 2020-07-30 15:55:00
протокол №3 2020-07-30 15:55:00
Решение 2020-07-30 15:55:00
договор 2020-08-28 09:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-28 10:40:00

<-- Обратно към поръчки