Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.9 И Т.10 ОТ ЗУО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАШИННО МЕТЕНЕ И МИЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО КВ. ГОРНИ ВОДЕН И КВ. ДОЛНИ ВОДЕН.”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-23 12:27:34
№ 20200319Vnji1932547

Описание:

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.9 И Т.10 ОТ ЗУО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАШИННО МЕТЕНЕ И МИЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО КВ. ГОРНИ ВОДЕН И КВ. ДОЛНИ ВОДЕН.”


Документи
30122020231203_Сметосъбиране2020.rar

ПубликацияДата
съобщение 2020-04-15 14:55:00
съобщение 2020-04-27 16:35:00
Решение за изменение 2020-04-29 14:35:00
съобщение за отваряне на цени 2020-06-18 14:45:00
протокол №1 2020-07-10 10:00:00
протокол №2 2020-07-10 10:30:00
Доклад 2020-07-10 10:35:00
Решение 2020-07-10 10:35:00
договор 2020-09-01 08:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-01 10:10:00

<-- Обратно към поръчки