Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-01-14 10:31:57
№ 20200113qXDU1864025

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка e: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“

със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти

Обособена позиция №3 Хляб и хлебни продукти

Обособена позиция №5 Пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №6 Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №7 Замразени продукти


Периодичността на доставките на различните хранителни продукти е посочена в Техническа спецификация към настоящата документация.

Доставките ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки от страна на Детскa яслa №1. Доставките следва да бъдат извършени в срок на адрес както следва:

- за Детска Ясла – на адрес: гр. Асеновград, ул. „Оборище“ №108

Предаването и приемането на стоките, предмет на поръчката, ще се извършва между представители на детското заведение и Изпълнителя със следните документи:

- Приемо-предавателен протокол на получената стока и данъчна фактура за вида и количествата описани в приемо-предавателния протокол.

 

Изискванията на Възложителя по отношение на артикулите и ориентировъчното количество на отделните хранителни продукти е подробно описано в Техническа спецификация към настоящата документация. Реалното количество ще се определи въз основа на подаваните писмени заявки и ще е съобразено с посещаемостта на детската ясла и млечна кухня, за които са предназначени хранителните стоки.

 


Документи
03002020141501_2020 Хранителни продукти.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-01-22 17:00:00
удължаване първоначалния срок за получаване на оферти 2020-01-27 11:45:00
протокол 2020-02-03 15:20:00
договор ОП1 2020-02-10 15:05:00
договор ОП3 2020-02-10 15:15:00
договор ОП5 2020-02-10 15:15:00
договор ОП6 2020-02-10 15:15:00
договор ОП7 2020-02-10 15:20:00

<-- Обратно към поръчки