Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО С ПОДВИЖНА ЦИСТЕРНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ТДБСО“ ГР. АСЕНОВГРАД“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2020-04-02 16:01:54
№ 20191022XbJN1815149

Описание:

Доставка на дизелово гориво - 304 500 литра за нуждите на ОП "ТДБСО, гр. Асеновград за период от 3 години, считано от датата на подписване на борсовия договор с място на доставка франко гр. Асеновград, ул. „Боянско шосе“ №4  -  ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“, до 72 (седемдесет и два) часа от заявка, като минималното количество на една доставка е 5 000 (пет хиляди) литра, с отсрочено плащане от 30 дни. Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло.


Документи
05142020021604_решение гориво депо.pdf

ПубликацияДата
договор 2020-08-28 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-08-28 11:30:00

<-- Обратно към поръчки