Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44 ОТ ЗОП за обект „Обновяване на културната ифраструктура в сградите на читалища на територията на община Асеновград“ по две обособени позиции

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2019-10-08 15:04:48
№ 20191008XhPd1780849

Описание:

Във връзка с кандидатстване по процедура BG06RDNPOP001-19.139 Сдружение  „МИГ Куклен - Асеновград” – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл.44, ал.1 от ЗОП във връзка с подготовката за възлагане на последваща обществена поръчка с предмет:

Обновяване на културната ифраструктура в сградите на читалища на територията на община Асеновград“ по две обособени позиции

Обособена позиция №1 - „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894 г.”, с. Тополово, НЧ „Христо Ботев – 1926 г.”, с. Червен и НЧ „Просвета – 1918 г.”, с Нови извор, Община Асеновград“ и

Обособена позиция №2 - „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ  „Христо Ботев – 1945 г.”, с. Нареченски бани, НЧ  „Христо Ботев – 1919 г.”, с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.”, с. Боянци, община Асеновград“ е необходимо провеждането на пазарни конслутации съгласно чл.44 от ЗОП.


Документи
26012019081610_покана.pdf
26102019081610_New folder.rar

ПубликацияДата
съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 2019-10-16 10:00:00
ОФЕРТА 1 2019-10-28 16:50:00
ОФЕРТА 2 2019-10-28 16:50:00
ОФЕРТА 3 2019-10-28 16:55:00
ОФЕРТА 4 2019-10-28 16:55:00
протокол 2019-10-28 16:55:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 2019-10-28 16:55:00
ОФЕРТА 5 2019-10-28 16:55:00

<-- Обратно към поръчки