Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-20 12:00:44
№ 20190903AKhl1741364

Описание:

Настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за рехабилитация на улица „Стоян Джансъзов” в участъка от ул. „Шипка” до рехабилитирания участък от улицата (до бл. 100 на кв. Запад), като се предвижда рехабилитация на асфалтовата настилка, направа на нови тротоари и др.


Документи
03282020201205_injenering St. Djansazov.rar

ПубликацияДата
протокол №1 2020-06-24 15:25:00
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" 2020-08-11 16:40:00
Протокол №2 2020-08-18 09:30:00
Протокол №3 2020-08-18 09:30:00
Решение за избор на изпълнител 2020-08-18 09:30:00
договор 2020-09-18 11:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-18 11:40:00
Обявление за приключен договор 2022-01-12 14:05:00

<-- Обратно към поръчки