Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО - Асеновград и съпътстваща инфраструктура

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-03 12:14:45
№ 20190531Ighu1619136

Описание:

Основната цел на община Асеновград, чрез възлагане на настоящата обществена поръчка, е да получи качествена и ефективна инвестиционна проектна разработка, която чрез последващо реализиране да позволи постигане в максимална степен на резултат, водещ до реално и ефективно приложени мерки за опазване на околната среда, посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.


Документи
18382019031206_документация.rar
33122019111006_24.24 PUP.rar
33242019111006_doklad.rar
33302019111006_GENPL.rar
33372019111006_geodezia.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2019-06-06 10:00:00
Отговор на въпрос 2019-06-11 14:20:00
Отговор на въпрос 2019-06-14 14:35:00
Отговор на въпрос 2019-06-24 16:20:00
Отговор на въпрос 2019-06-27 16:35:00
Протокол №1 2019-07-26 15:40:00
Съобщение за отваряне на цени 2019-09-04 11:20:00
Протокол 2 2019-09-17 16:45:00
Протокол 3 2019-09-17 16:45:00
протокол 4 2019-09-17 16:45:00
доклад 2019-09-17 16:45:00
Решение 2019-09-17 16:45:00
договор 2020-01-02 16:15:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-02 16:15:00

<-- Обратно към поръчки