Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-12-21 11:31:46
№ 20181220iDHw1453918

Описание:

Дейностите по публичност и визуализация (комуникация) представляват разработка и разпространение на материали за публичност и визуализация, свързани с изпълнението на проект: "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства". Дейностите ще се изпълнява с цел да се информира общността, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. При разработването на всички рекламни материали Изпълнителят ще бъде длъжен да изпълнява насоките и указанията за популяризиране на съфинансирането и мерките за осъществяване на информация и комуникация от бенефициенти по ОПРР 2014-2020г.


Документи
33262018211112_публичност.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2019-01-14 15:55:00
Протокол 2 2019-01-14 15:55:00
договор 2019-01-25 14:25:00

<-- Обратно към поръчки