Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-06 16:17:03
№ 20181203RwEU1432679

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград. Отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.При необходимост и след заявка от Възложителя, Изпълнителят следва да извърши услуга по  почистване на нерегламентирани замърсявания и дезинфекция на съдовете за отпадъци по график, съвпадащ с графика на събиране и транспортиране, след получаване на Възлагателно писмо.


Документи
20162018061612_сметосъбиране села.rar

ПубликацияДата
съобщение за отваряне на цени 2019-01-11 09:40:00
протокол №1 2019-02-14 09:40:00
протокол №2 2019-02-14 10:10:00
Доклад 2019-02-14 10:10:00
Решение 2019-02-14 10:10:00
договор 2019-03-07 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-07 10:45:00

<-- Обратно към поръчки