Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград по две обособени позиции Обособена позиция № 1 Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линии №1 и градска автобусна линия №6 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград Обособена позиция № 2 Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема - Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък, Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово, Асеновград – Хасково, Асеновград- с.Дълбок извор, Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-09 11:07:01
№ 20181106rEVB1414520

Описание:

Обектът на обществената поръчка е услуга.
„Възлагане на обществен превоз на пътници по   автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград“
Поръчката е с две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия №1 и градска автобусна линия №6 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград"(ОП 1);
  Обособена позиция № 2 Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската  транспортна схема  - Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък, Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово, Асеновград – Хасково, Асеновград- с.Дълбок извор, Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци”(ОП 2);


Документи
11542018091111_транспорт 2018.rar
31332018091611_espd-request_transport.zip

ПубликацияДата
протокол 1 2019-01-22 15:20:00
Съобщение за отваряне на цени 2019-02-06 10:05:00
протокол №2 2019-02-13 14:50:00
протокол №3 2019-02-13 15:05:00
Доклад 2019-02-13 15:05:00
Решение 2019-02-13 15:10:00
информация за несключен договор ОП2 2019-03-05 09:40:00
договор ОП1 2019-05-20 10:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-20 11:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП1 2020-09-24 11:55:00

<-- Обратно към поръчки