Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Асеновград”.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-08 15:59:14
№ 20181008RWuC1388172

Описание:

Покана за допълване на оферта и сключване на договор  на основание чл.82, ал.2 от ЗОП за "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Асеновград" във връзка с чл.14 от Рамково споразумение № ЦОПО 1-1 от 06.07.2018г. с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции”, сключено от Централния орган за покупки на общините /ЦОПО/ към НСОРБ.


Документи
03322018081610_доставка на нетна ел енергия.rar

ПубликацияДата
Заповед 2018-10-18 11:10:00
протокол 1 2019-02-04 15:50:00
Протокол 2 2019-02-04 15:50:00
доклад 2019-02-04 15:50:00
Решение 2019-02-04 15:50:00
Прекратяване 2019-03-13 14:45:00

<-- Обратно към поръчки