Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изграждане на слаботокови инсталации в обектите на интервенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-09-27 15:15:16
№ 20180927ifAU1348401

Описание:

Предвиждат се дейности по изграждане на домофонни системи, интернет инсталации, видеонаблюдение, звънчева система в 5 (пет) обекта на територията на гр. Асеновград - три детски градини и две училища, а именно:

 

  1. ДГ „Пролет“, гр. Асеновград, ул. “Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр. Асеновград;
  2. ДГ “Зорница“, гр. Асеновград, находяща се на ул. “Княгиня Евдокия“№39, пар. II-детски ясли, им.238, кв.11, по плана на гр. Асеновград;
  3. ДГ “Надежда“, гр. Асеновград, УПИ I-детска градина, кв.319, по плана на гр. Асеновград;
  4. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград;
  5.  СУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, ул."Захари Стоянов" № 7;

Документи
18012018271509_Слаботокови инсталации образователна.rar

ПубликацияДата
съобщение 2018-09-28 08:40:00
протокол 2019-03-15 15:15:00
договор 2019-05-08 15:15:00

<-- Обратно към поръчки