Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-09-21 14:32:14
№ 20180918QKML1332637

Описание:

Дейностите по публичност и визуализация (комуникация) представляват разработка и разпространение на материали за публичност и визуализация, свързани с изпълнението на проект: "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства". Дейностите ще се изпълнява с цел да се информира общността, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. При разработването на всички рекламни материали Изпълнителят ще бъде длъжен да изпълнява насоките и указанията за популяризиране на съфинансирането и мерките за осъществяване на информация и комуникация от бенефициенти по ОПРР 2014-2020г.


Документи
34132018211409_публичност образователна.rar

ПубликацияДата
Прекратяване 2018-10-16 15:30:00

<-- Обратно към поръчки