Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства” в пет обособени позиции”

Тип поръчка: ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Дата: 2018-09-11 15:52:32
№ 20180911wLTm1329731

Описание: Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства” в пет обособени позиции” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.025 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Асеновград”:

Обособена позиция №1: Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“

Обособена позиция №2 : Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ“Зорница“

Обособена позиция №3 : Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на   сградата на ДГ“Надежда“

Обособена позиция №4 : Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство”

Обособена позиция №5 : Осъществяване  на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“

Документи
54162018111509_за сайта.rar

ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 2018-09-28 09:30:00
протокол 2018-11-28 14:55:00
договор ОП1 2019-01-10 16:30:00
договор ОП2 2019-01-10 16:30:00
договор ОП3 2019-01-10 16:35:00
договор ОП4 2019-01-10 16:35:00
договор ОП5 2019-01-10 16:35:00

<-- Обратно към поръчки