Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-07 15:30:00
№ 20180727ShMz1319208

Описание:

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Основен ремонт на улици в гр. Асеновград.

Обособена позиция 2: Основен ремонт на улици в гр. Асеновград.

Обособена позиция 3: Основен ремонт на улици в гр. Асеновград и кв. Долни Воден.

Обособена позиция 4: Основен ремонт на улици в села /Тополово, Долнослав, Червен и Бачково/ на територията на Община Асеновград.

Обособена позиция 5: Основен ремонт на улици в села  /Мулдава, Избеглии, Боянци, Нови извор и Конуш/ на територията на Община Асеновград.

Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел реализиране на дейности, свързани с подобряване инфраструктурата и благоустрояване на улиците на град Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград. 

Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел подобряване на пътните настилки по улиците в град Асеновград и населените места на територията на Община Асеновград. 


Документи
35332018071508_2018 улици.rar

ПубликацияДата
протокол №1 2018-09-14 15:55:00
съобщение за отваряне на цени 2018-10-01 15:30:00
протокол №2 2018-10-05 15:50:00
протокол №3 2018-10-05 15:50:00
протокол №4 2018-10-05 15:50:00
Решение 2018-10-05 15:50:00
договор ОП1 2018-11-12 15:55:00
договор ОП2 2018-11-12 15:55:00
договор ОП3 2018-11-12 16:00:00
договор ОП4 2018-11-12 16:00:00
договор ОП5 2018-11-12 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-12 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП1 2019-03-20 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП3 2019-08-28 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП4 2019-10-07 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП5 2019-10-07 14:25:00

<-- Обратно към поръчки