Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-10 13:53:18
№ 20180720msOw1293951

Описание:

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление и светофарни уредби на територията на Община Асеновград”, разделена в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на Община Асеновград”

Обособена позиция №2 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на светофарни уредби на територията на Община Асеновград”Документи
54592018101308_улично осветление и светофари.rar

ПубликацияДата
съобщение 2018-08-10 14:15:00
Отговор на въпрос 2018-09-04 13:10:00
съобщение за отваряне на цени 2018-10-10 11:10:00
протокол №1 2018-10-25 10:35:00
протокол №2 2018-10-25 10:40:00
Доклад 2018-10-25 10:45:00
Решение 2018-10-25 10:50:00
договор ОП1 2018-12-11 11:35:00
договор ОП2 2018-12-11 11:40:00
Обявление за възложена поръчка ОП1 и ОП2 2018-12-14 11:40:00

<-- Обратно към поръчки