Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-30 15:23:35
№ 20180720IWrY1273542

Описание:

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ". Маршрутите са изчерпателно изброени в Приложение – Техническа спецификация към настоящата документация. Изпълнителят следва да организира изпълнението на услугата по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа; да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване и опесъчяване. Услугата включва следните видове работи: снегопочистване, опесъчаване с пясъко-солена смес и обработка на заледени участъци.Документи
27332018301507_Снегопочистване.rar

ПубликацияДата
протокол №1 2018-09-04 16:25:00
съобщение за отваряне на цени 2018-09-19 16:15:00
протокол №2 2018-09-26 16:05:00
протокол №3 2018-09-26 16:10:00
Доклад 2018-09-26 16:10:00
Решение 2018-09-26 16:10:00
договор ОП1 2018-11-06 16:45:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-06 16:50:00
договор ОП2 2018-11-06 16:55:00

<-- Обратно към поръчки