Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗПОМПВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ” ПРИ ЗАЯВКА ОТ ОПЕРАТОРА НА ДЕПОТО

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-07-05 16:19:32
№ 20180703kgnr1239650

Описание: Предмет на поръчката е  изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване  на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” при заявка от оператора на депото. Договора за обществена поръчка ще се възложи с прогнозна стойност до 59 999,99 лева без вкл. ДДС, според възникналата необходимост в процеса на работа на регионалният център.   Тази услуга се заявява от Възложителя като аварийно действие, с цел запазване нивото на  ретензионеният басейн  с инфилтрат на Регионалното депо в рамките на безопасната експлоатация при обилни валежи. Стартирането на изпълнението на услугата ще се извърши най-късно до 1-2 календарни дни след датата на получаване заявката. Предвид аварийността на услугата, Изпълнителят трябва да осигури максимално възможното срочно изпомпване и извозване на заявената партида, след стартирането на изпълнението. Количеството на доставките  е съгласно възникналата необходимост в срока на действие на договора. Обвързващи са Възложителя са единствено изпратените до Изпълнителя писмени заявки за предоставяне на услугата. Възложителят си запазва правото да не възлага дейността в пълния обем на договора.

Документи
20422018051607_infiltrat_2018.rar

ПубликацияДата
протокол №1 2018-07-19 10:45:00
договор 2018-08-17 14:15:00

<-- Обратно към поръчки