Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини,модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-28 17:23:29
№ 20180627sAUb1226289

Описание:

Процедурата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детски градини, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на  три детски градини и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Асеновград и и рехабилитация на дворните пространства на две училища с изграждане на нови спортни площадки.  Очаквани резулатати: по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на  по-добра среда за обучение и отдих.

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: "Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства по обособени позиции“, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр.Асеновград.

Обособена позиция 2: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница“, находяща се на ул.“Княгиня Евдокия“№39, пар.II-детски ясли, им.238, кв.11, гр.Асеновград.

Обособена позиция 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  на сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград“.

Обособена позиция 4: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград”.

Обособена позиция 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“.


Документи
45362018281406_документация.rar
04262018281706_1_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Архитектура.rar
04502018281706_2_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ВиК.rar
05102018281706_3_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Геодезия.rar
05322018281706_4_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ЕЕ, ПУСО, ПБ, Геология.rar
10222018281706_5_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Конструкции.rar
11252018281706_6_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Електрическа.rar
11342018281706_7_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ОВК.rar
12172018281706_8_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Паркоустройство.rar
12492018281706_9_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ПБЗ.rar
13062018281706_10_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Технология.rar
13182018281706_11_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Конструкции.rar
14082018281706_12_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Архитектура.rar
14322018281706_13_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ВиК.rar
14452018281706_14_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Геодезия.rar
15072018281706_15_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ЕЕ, ПУСО, ПБ.rar
15202018281706_16_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Електрическа.rar
15422018281706_17_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ОВК.rar
16022018281706_18_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Паркоустройство.rar
16142018281706_19_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ПБЗ.rar
16362018281706_20_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Архитектура.rar
16482018281706_21_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ВиК.rar
17082018281706_22_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Геодезия.rar
17362018281706_23_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ЕЕ, ПБЗ,ПБ,ПУСО.rar
17462018281706_24_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Електро.rar
18512018281706_25_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Конструкции.rar
19012018281706_26_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ОВК.rar
19212018281706_27_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Паркоустройство.rar
19342018281706_28_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Архитектура.rar
19432018281706_29_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - ВиК.rar
20002018281706_30_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Геодезия.rar
20162018281706_31_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Електро.rar
20342018281706_32_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Конструкции.rar
20462018281706_33. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Паркоустройство.rar
21022018281706_34_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - ПБЗ,ПУСО.rar
21212018281706_35_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Архитектура.rar
21332018281706_36_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - ВиК.rar
21572018281706_37_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Геодезия.rar
22062018281706_38_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Електро.rar
22202018281706_39_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Конструкции.rar
22332018281706_40_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Паркоустройство.rar
23062018281706_41_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - ПБЗ, ПУСО.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-07-05 15:40:00
Отговор на въпрос 2018-07-16 15:20:00
Отговор на въпрос 2018-07-20 08:45:00
протокол №1 2018-09-03 16:50:00
съобщение за отваряне на цени 2018-10-16 15:35:00
протокол №2 2018-10-23 15:55:00
протокол №3 2018-10-23 15:55:00
протокол №4 2018-10-23 16:00:00
Решение 2018-10-23 16:00:00
договор ОП3 2018-12-03 15:15:00
договор ОП4 2018-12-03 15:15:00
договор ОП5 2018-12-03 15:20:00
информация за сключен договор 2018-12-03 15:20:00
договор ОП1 2019-03-07 10:25:00
договор ОП2 2019-03-07 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-07 10:25:00
Допълнително споразумение ОП3 2019-03-20 10:50:00
Допълнително споразумение ОП5 2019-03-20 10:50:00
допълнително споразумение ОП2 2019-05-16 12:00:00
Обявление за приключен договор ОП1 2022-02-18 15:30:00
Обявление за приключен договор ОП2 2022-02-18 15:30:00
Обявление за приключен договор ОП3 2022-02-18 15:35:00
Обявление за приключен договор ОП4 2022-02-18 15:35:00
Обявление за приключен договор ОП5 2022-02-18 15:35:00

<-- Обратно към поръчки