Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИ, АВАРИЙНИ РЕМОНТИ И СТРОИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-05-15 15:05:06
№ 20180515lgQh1189032

Описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел да изпълнява текущи и аварийни ремонти в общински сгради на територията на община Асеновград. Изпълнението ще се възлага при необходимост с възлагателно писмо и количествена сметка, описваща подробно необходимите СМР. Видовете СМР, които е вероятно да възникнат са описващи в техническата спецификация към настоящата оферта.


Документи
12142018151505_документация.rar

ПубликацияДата
информация за удължаванена първоначалния срок за получаване на оферти 2018-06-01 09:05:00
Протокол 2018-06-06 16:20:00
договор 2018-07-05 15:30:00

<-- Обратно към поръчки