Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-22 12:41:23
№ 20171220YLlj1057086

Описание:

Процедурата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детски градини, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи  с  цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на  три детски градини и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Асеновград и и рехабилитация на дворните пространства на две училища с изграждане на нови спортни площадки.  Очаквани резулатати: по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на  по-добра среда за обучение и отдих.

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр.Асеновград.

Обособена позиция 2: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница“, находяща се на ул.“Княгиня Евдокия“№39, пар.II-детски ясли, им.238, кв.11, гр.Асеновград.

Обособена позиция 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на  на сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград“.

Обособена позиция 4: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград”.

Обособена позиция 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“.


Документи
45072017221212_документация.rar
37262017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Архитектура.rar
37392017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ВиК.rar
37522017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Геодезия.rar
38032017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ЕЕ, ПУСО, ПБ, Геология.rar
38162017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Електрическа.rar
38242017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Конструкции.rar
38312017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ОВК.rar
38402017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Паркоустройство.rar
38492017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - Технология.rar
39162017221312_ОП1. Работен проект ДГ Пролет - ПБЗ.rar
39262017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Конструкции.rar
39372017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Архитектура.rar
39492017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ВиК.rar
39592017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Геодезия.rar
40122017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ЕЕ, ПУСО, ПБ.rar
40272017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Електрическа.rar
40422017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ОВК.rar
40552017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - Паркоустройство.rar
41112017221312_ОП2. Работен проект ОДЗ Зорница - ПБЗ.rar
41342017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Архитектура.rar
41512017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ВиК.rar
42032017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Геодезия.rar
42162017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ЕЕ, ПБЗ,ПБ,ПУСО.rar
42282017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Електро.rar
42442017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Конструкции.rar
42562017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - ОВК.rar
43092017221312_ОП3. Работен проект ЦДГ Надежда - Паркоустройство.rar
43342017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Архитектура.rar
43432017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - ВиК.rar
43572017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Геодезия.rar
44092017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Електро.rar
44222017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Конструкции.rar
44322017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - Паркоустройство.rar
44482017221312_ОП4. Работен проект Св. св. Кирил и Методий - ПБЗ,ПУСО.rar
45172017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Архитектура.rar
45252017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - ВиК.rar
45352017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Геодезия.rar
45452017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Електро.rar
45562017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Конструкции.rar
46032017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - Паркоустройство.rar
46122017221312_ОП5. Работен проект св. княз Борис I - ПБЗ, ПУСО.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-01-10 11:15:00
Отговор на въпрос 2018-01-17 15:50:00
протокол №1 2018-03-30 15:55:00
протокол №2 2018-05-30 13:55:00
протокол №3 2018-05-30 13:55:00
Доклад 2018-05-30 13:55:00
Прекратяване 2018-05-30 14:00:00

<-- Обратно към поръчки