Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми» по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-14 11:39:47
№ 20171211fzLq1034032

Описание:

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на обществена услуга за пътнически превоз по  автобусни линии  от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема на Община Асеновград по три обособени позиции:Обособена позиция №1 –«Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”.Обособена позиция №2 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската, областната и републиканската  транспортна схема- Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово, Асеновград – Хасково и Асеновград. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска, Областна и републиканска транспортна схема на Община Асеновград, предоставени към документацията за обществената поръчка.Услугата ще се извърши при условията на проекта на договор. 


Документи
02002017141212_транспорт села 2017.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2018-01-17 15:50:00
Прекратяване 2018-01-29 16:35:00
Обявление за възложена поръчка за прекратяване 2018-02-20 10:35:00

<-- Обратно към поръчки