Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-09-20 10:30:05
№ 20170920kLIN919684

Описание:

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“


Документи
57282017201009_гр.среда-надзор.rar
00112017201109_становища и разрешение за строеж.rar
00242017201109_Част ВиК.rar
00512017201109_Част Геодезия.rar
01012017201109_Част Електро.rar
01102017201109_Част Конструктивна - Доклад от обследване.rar
01282017201109_Част Паркоустройство и благоустройство.rar
01382017201109_Част ПБ.rar
01492017201109_Част ПБЗ.rar
01582017201109_Част ПОИС.rar
02062017201109_Част ПУСО.rar
02172017201109_Част Пътна.rar

ПубликацияДата
Протокол 2017-10-24 11:35:00
протокол №2 2017-11-15 14:20:00
Протокол 2017-12-21 10:05:00
договор 2017-12-21 10:15:00
допълнително споразумение 2020-01-15 14:25:00

<-- Обратно към поръчки