Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на анализ разходи-ползи във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-02-24 16:25:52
№ 20170224qhNg757813

Описание:

„Изготвяне на анализ разходи-ползи във връзка с  кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.


Документи
27412017241602_АРП.rar

ПубликацияДата
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2017-03-07 13:55:00
Протокол 2017-03-27 10:40:00
договор 2017-04-18 09:40:00
Допълнително споразумение 2017-11-21 10:05:00

<-- Обратно към поръчки