Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП) във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-02-24 15:14:42
№ 20170224jlNp723259

Описание:

„Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП) във връзка с  кандидатстване на община Асеновград, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.


Документи
03552017241602_ПИП.rar

ПубликацияДата
Протокол 2017-03-21 11:15:00
договор 2017-04-13 09:45:00
Допълнително споразумение 2017-11-21 09:55:00

<-- Обратно към поръчки