Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и Анализи свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-02-24 16:18:54
№ 20170224gldY748132

Описание:

„Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/  и Анализи свързани с подготовка на проектно предложение за  кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.


Документи
20492017241602_МБ и Анализи.rar

ПубликацияДата
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2017-03-07 14:00:00
Протокол 2017-03-22 16:25:00
договор 2017-04-13 09:45:00
Допълнително споразумение 2017-11-21 10:05:00

<-- Обратно към поръчки