Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-27 15:42:53
№ 20170222LbNe718642

Описание:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,                                                  
ЗОНА 1: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. 3/5, БЛ.4/5, БЛ.5/5, БЛ.6/5, БЛ.7/5 И БЛ. 8А/5, С ГРАНИЦИ УЛ. „ХАН КАРДАМ, УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

ЗОНА 2: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. 100, БЛ.101, БЛ.110, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

ЗОНА 3: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. 5/8, БЛ.4/8, БЛ.6/8, БЛ.3/8, БЛ.ВЪЗХОД-2 И БЛ. ОРБИТА-1, С ГРАНИЦИ  УЛ. „ГЕОРГИ КОВАЧЕВ“, УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ.“ЛОЗНИЦА“ , Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

ЗОНА 4: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. 108, БЛ.107 И БЛ.109, С ГРАНИЦИ  УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“  И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

ЗОНА 5: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. 102, БЛ.103, БЛ.105, БЛ.106 И БЛ.104, С ГРАНИЦИ УЛ. “СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

ЗОНА 6: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО  МЕЖДУ БЛ. ГЕОЛОЖКИ-3, БЛ.ДЕТЕЛИНА-1, БЛ.КАРАБИТНА ФАБРИКА-4, БЛ.КЦМ-6, БЛ.ЯВОР-2, БЛ. АСЕНОВА КРЕПОСТ-15 И БЛ.ГНС-13, С ГРАНИЦИ  УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“  И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД


Документи
47032017271502_обявление градска среда.pdf
47132017271502_решение градска среда.pdf
49252017271502_документация.rar
49372017271502_КС.rar
49522017271502_Техническа спецификация.rar
56132017271502_Част ВиК.rar
56402017271502_Част Геодезия.rar
56522017271502_Част Електро.rar
57032017271502_Част Конструктивна - Доклад от обследване.rar
57242017271502_Част Паркоустройство и благоустройство.rar
57342017271502_Част ПБ.rar
57452017271502_Част ПБЗ.rar
57552017271502_Част ПОИС.rar
58082017271502_Част ПУСО.rar
58232017271502_Част Пътна.rar
58342017271502_становища и разрешение за строеж.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-03-10 16:00:00
Отговор на въпрос 2017-03-20 12:00:00
Отговор на въпрос 2017-03-20 16:35:00
Отговор на въпрос 2017-03-20 16:45:00
протокол №1 2017-05-29 10:25:00
Съобщение за отваряне на цени 2017-12-05 12:25:00
Решение 2018-01-22 15:00:00
протокол №2 2018-01-22 15:05:00
протокол №3 2018-01-22 15:30:00
протокол №4 2018-01-22 15:30:00
протокол №5 2018-01-22 15:30:00
Доклад 2018-01-22 15:30:00
договор 2018-07-18 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-18 15:35:00
Допълнително споразумение 2018-07-24 15:25:00
допълнително споразумение 2021-03-11 15:00:00

<-- Обратно към поръчки