Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по шест обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-27 13:44:47
№ 20161018AjFt647420

Описание:

Обществена поръчка с предмет: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по шест обособени позиции


Документи
47282016271310_документация саниране.rar
04442016271410_ОП1Чертежи жк Запад бл.107.rar
09142016271410_Технически паспорт ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.pdf
11122016271410_Технически доклад ул. „Стоян Джансъзов” № 4, кв. Запад, бл. 107.rar
19432016271410_ОП2 ЕО Запад бл.102.rar
19572016271410_ОП2 Чертежи Запад бл.102.rar
20132016271410_ОП2 Технически доклад - Запад бл. 102.rar
20262016271410_ОП2 Технически паспорт -Запад бл. 102.rar
21052016271410_ОП3 Запад бл.3 5 - обследвания.rar
21202016271410_ОП4 Изток Бл.3 - обследвания.rar
21382016271410_ОП5 Запад бл.4 8 - обследвания.rar
21492016271410_ОП6 Изток бл.6 - обследвания.rar
25402016271410_ОП1 EО Запад бл.107.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-11-08 16:15:00
Отговор на въпрос 2016-11-10 15:00:00
Отговор на въпрос 2016-11-10 15:00:00
Отговор на въпрос 2016-11-11 14:45:00
Отговор на въпрос 2016-11-17 09:50:00
протокол №1 2017-05-11 13:40:00
съобщение за отваряне на цени 2017-06-19 16:00:00
протокол №2 2017-06-23 15:55:00
протокол №3 2017-06-23 15:55:00
Решение 2017-06-23 15:55:00
договор ОП1 2017-08-10 15:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-10 15:45:00
договор ОП3 2017-08-21 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-21 15:20:00
договор ОП4 2017-08-21 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-21 15:35:00
договор ОП2 2017-09-12 10:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-12 10:45:00
договор ОП5 2017-10-11 15:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-11 15:40:00
Обявление за възложена поръчка 2017-10-16 16:25:00
договор ОП6 2017-10-16 16:25:00
Допълнително споразумение ОП1 2017-10-18 15:50:00
Допълнително споразумение ОП6 2017-10-18 15:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП6 2018-08-17 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-11-12 16:15:00

<-- Обратно към поръчки