Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-08 15:06:28
№ 20160707HRnW522803

Описание:

Изпълнителят ще упражнява  авторски надзор на обекта в периода от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно обр. 2a от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до приключване на строителството и изготвяне на документацията необходима за въвеждане на обекта в експлоатация.


Документи
16392016081507_Авторски надзор - 08.07.2016.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-08-16 13:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-09-07 16:05:00
Протокол №2 2016-09-17 10:30:00
Протокол №3 2016-09-19 14:10:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-09-19 14:15:00
Доклад 2016-09-19 14:15:00
договор 2016-12-05 11:20:00
информация за сключен договор 2016-12-05 10:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-07-07 16:10:00

<-- Обратно към поръчки