Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 09:30:53
№ 20160413DQsV436047

Описание:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски”№21”

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №6, бл.109 ”

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15”

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ЖК”Изток”, бл.№5, вх.А,Б,В”.

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №1, бл.6/8”


Документи
36272016140904_документация.rar
37002016140904_н жк. Запад ул. Ст Джансъзов 6 бл 109.rar
37292016140904_Обект 17 Чертежи.rar
37432016140904_Технически доклад ул. „Стоян Джансъзов” № 6, кв. Запад, бл.109.rar
38322016140904_Технически паспорт ул. „Стоян Джансъзов” № 6, кв. Запад, бл.109.rar
39012016140904_н Сграда бул. Васил Левски 21.rar
39282016140904_Чертежи ул.В.Левски 21.rar
39402016140904_Технически доклад ул.В.Левски 21.rar
39512016140904_Технически паспорт ул.В.Левски 21.rar
41042016140904_н Сграда ул. Георги Ковачев № 1.rar
43092016140904_Обект 21 Чертежи - кв. Запад, ул. „Георги Ковачев” № 1, бл. 6.rar
43202016140904_Технически доклад - кв. Запад, ул. „Георги Ковачев” № 1, бл. 6.rar
43312016140904_Технически паспорт - кв. Запад, ул. „Георги Ковачев” № 1, бл. 6.rar
43562016140904_Сграда ж.к. Изток, бл. № 5.rar
44222016140904_Обект 19 Чертежи ж.к. Изток, бл. № 5.rar
44422016140904_Технически доклад - ж.к. Изток, бл. № 5.rar
44562016140904_Технически паспорт - ж.к. Изток, бл. № 5.rar
45232016140904_Сграда ул. Шести януари 11, 13,15.rar
46112016140904_чертежи 6-ти януари №11.rar
46452016140904_Tehnicheski pasport -11 6-ти януари №11.rar
47042016140904_Tehnicheski pasport No 13 6-ти януари №11.rar
47372016140904_Tehnicheski pasport 6-ti januari 15.rar
48152016140904_Доклад 6-ти януари №11.rar
48512016140904_Доклад 6-ти януари 13.rar
49222016140904_Доклад 6-ти януари № 15.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-06-03 15:40:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници 2016-06-15 08:45:00
Протокол №2 2016-06-21 14:40:00
Протокол №3 2016-06-21 14:45:00
Решение за класиране на кандидатите 2016-06-21 14:45:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 14:35:00
Договор за изпълнение 2016-07-14 14:35:00
Договор обособена позиция №4 2016-08-05 09:00:00
Договор за изпълнение обособена позиция №1 2016-08-09 12:10:00
информация за сключен договор 2016-07-12 11:15:00
информация за сключен договор 2016-07-13 11:35:00
информация за сключен договор 2016-08-05 11:45:00
информация за сключен договор 2016-08-09 12:15:00
информация за сключен договор 2017-03-21 15:35:00
договор 2017-03-21 15:45:00
информация за изпълнен договор обект №17 2017-08-16 13:45:00
информация за изпълнен договор обект №21 2017-08-18 16:05:00
информация за изпълнен договор обект №19 2018-01-04 16:00:00

<-- Обратно към поръчки